มหาวิทยาลัยรามคำแหง
รายชื่อนักศึกษาลงทะเบียนทาง Internet
เรียงตามรหัสนักศึกษา ประจำภาค ฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565

 
ค้นหารหัสนักศึกษา :         
กรุณาป้อนรหัสนักศึกษาที่ต้องการค้นหา

ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล สถานะ หมายเหตุ