ข่าวประชาสัมพันธ์
   แนะนำการลงทะเบียนเรียน
   ลงทะเบียนขอรหัสผ่าน
   สถานะการลงทะเบียน
   ค้นหารหัสผ่าน
   สำเนาใบเสร็จ
   เข้าสู่ระบบ
 
  ประกาศ    
 
เปิดลงทะเบียนเรียนภูมิภาคทางอินเทอร์เน็ต ภาค 1 ปีการศึกษา 2567
ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม - 13 มิถุนายน 2567
 
สามารถพิมพ์ใบเสร็จลงทะเบียนเรียนได้ที่ e-service
หลังจากทำการชำระเงินไปแล้ว 3-5 วันทำการ
 
สามารถชำระเงินลงทะเบียนได้ 3 ช่องทาง คือ
1.เคาน์เตอร์ธนาคารไทยพาณิชย์
2.QR Code ผ่าน Application ธนาคาร
3. Counter Service 7-11 ทุกสาขา
รายละเอียด
 
นักศึกษาต้องขึ้นทะเบียนขอรหัสผ่านใหม่ทุกครั้ง เพื่อตรวจสอบสถานภาพนักศึกษา
 
คุณสมบัตินักศึกษาที่สามารถลงทะเบียนเรียนส่วนภูมิภาค
1.ต้องเป็นนักศึกษาที่สมัครส่วนภูมิภาค (สาขาวิทยบริการฯ)
 
นักศึกษาภูมิภาค(สาขาวิทยบริการ)สามารถเลือกลงทะเบียนทางอินเทอร์เน็ต หรือ ทาง Application ได้เพียงที่เดียวเท่านั้น นักศึกษาที่ลงซ้ำซ้อนมหาวิทยาลัยจะตัดข้อมูลการลงทะเบียนทางอินเทอร์เน็ตและไม่มีการคืนเงิน
 
   
  รายงานการลงทะเบียน
 
กราฟสถิติการลงทะเบียน รายละเอียด
 
สถิติการลงทะเบียนเรียนและชำระเงิน รายละเอียด
 
   

มีปัญหาการลงทะเบียนเรียน ติดต่อ สวป. 0-2310-8616
พัฒนาระบบโดย... สถาบันคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง