ติดต่อเรา
 
ติดต่อเจ้าหน้าที่ สวป.
ปัญหาเกี่ยวกับวิชาที่ลงทะเบียนเรียน : 02-3108610
ปัญหาเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียน : 02-3108616
ปัญหาเกี่ยวกับ วันเดือนปีเกิด ข้อมูลนักศึกษาไม่ถูกต้อง : 02-3108605-7